A kedvezményezett neve: Branau Korlátolt Felelősségű Társaság

 -a projekt címe: „A BRANAU Kft. fűrészáru-gyártási tevékenységének kapacitásfejlesztése”

-a szerződött támogatás összege: 47.693.923 Ft

 -a támogatás mértéke: 30 %

 -a projekt tartalmának bemutatása:

A kapacitások bővítése és jobb kihasználtsága, a megrendelések magas minőségi szinten történő kielégítése érdekében a BRANAU Kft. jelen projekt keretében az alábbi beruházást kívánja megvalósítani:

-A 7631 Pécs, Tüskésréti út 32. sz. 23465/6. hrsz. alatti ingatlanon csarnoképület építése:

A tervezett épület egy fedett, de oldalról nyitott épület, ahol az építőipari vállalkozás építőanyagait és eszközeit tárolják, valamint a fűrészáru-gyártási tevékenységet folytatják.

Előkészítő földmunka: a projekt teljesítéséhez szükséges a csarnokkal közvetlenül kapcsolódó terület előkészítő földmunkája, mely az újonnan építendő csarnok padozatához igazítva a feldolgozott és a feldolgozandó anyagok elhelyezésére szolgál

Az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

– Kétfűrészlapos DKP6 körfűrész: Gyorsabb, méretpontosabb épületfa előállítását teszi lehetővé. A rönkből fűrészelt kész fűrészáru gyártására alkalmas.

A gép kemény és lágy fafajták hosszirányú fűrészeléséhez egyaránt használható. A két egymásra merőleges penge a legváltozatosabb profilok, négyszögletes fűrészáruk, deszkák, gerendák fűrészelését teszik lehetővé.

-Rönkbehordó rámpa

A kétfűrészlapos DKP6 körfűrésszel végzett munkálatokhoz a rönkbehordó rámpa megkönnyíti a munkafolyamatainkat, ugyanis erre az eszközre több rönköt rá lehet helyezni, így sokkal hatékonyabb a munkavégzés.

-Porelszívó rendszer ciklonnal

Az elszívó segítségével a por zárt rendszeren keresztül, egészségkárosítás nélkül távozik, így az alkalmazottakat védeni tudjuk.

 a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.28.

 projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-01207

A kedvezményezett neve: Branau Korlátolt Felelősségű Társaság

 -a projekt címe: A Belvárdi Fogadó energetikai fejlesztése 56,70 kWp DC teljesítményű napelemes rendszerrel

 -a szerződött támogatás összege: 15.875.433 Ft

 -a támogatás mértéke: 54,99 %

 -a projekt tartalmának bemutatása:

 A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

Pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.

A fejlesztéssel érintett ingatlan a Belvárd Fogadó 7747 Belvárdgyula, Ady Endre utca 3. szám, 312/13 hrsz alatt található. A működés jellegéből adódóan a közüzemi díjak túlnyomó többségét a villamos energia fogyasztás teszi ki. A beruházással, 56,70 kWp napelemes rendszer lesz telepítve, az 50 kW eléréséhez 2 db Solar Edge SE25K inverter egység kerül elhelyezésre. A sztringek kapcsain megjelenő egyenfeszültséget az inverter egység alakítja 230V 50 Hz-es váltakozó feszültséggé, ami szinkronban van az áramszolgáltatói feszültséggel. A SolarEdge rendszere teljesítményoptimalizálókkal dolgozik, melyek napelem – nagyobb rendszerek esetén két napelem – szinten optimalizálják a napenergia átalakítását. Az optimális termelésen felül a teljesítmény optimalizálók napelem panel szintű távfelügyeletet és Safe DC funkciót is biztosítanak a beruházó számára. A napelemes rendszer két inverterből és összesen hat sztringből áll. Két sztringen (INV-1 1-2. str.), sztringenként 26 db, míg a harmadik sztringen (INV-1 3. str.) 28 db, a másik 350 Wp-es napelem csatlakozik egy Solar Edge SE25K inverterre. Az INV-2” jelű inverterre, az egyik sztringen (INV-2 1. str.) 26 db, a másik két sztringen (INV-2 2-3. str.), sztringenként 28 db, 350 Wp-es napelem csatlakozik egy Solar Edge SE25K inverterre.

 Kivitelezéskor gondot kell fordítani, törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni. A projekt előkészítés részeként komplett energetikai és műszaki tervdokumentáció készült, a projekt sikeres megvalósítása érdekében több éves szakmai tapasztalattal rendelkező energetikai szakértő került bevonásra. Az előkészítési munkák során arra törekedtünk, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkenésének aránya a fejlesztés előtti kibocsátáshoz képest a lehető legnagyobb legyen a környezeti terhelés csökkentése érdekében, illetve az energetikai fejlesztés által az energia fogyasztás nagy részben kiváltásra kerüljön.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságai: A vállalkozás a fejlesztés következtében létrejövő pozitív gazdasági hatások által meg tudja őrizni a jelenlegi statisztikai állományi létszámát. A projekt tervezése és megvalósítása során a Branau Kft az alábbi területeken is példaértékű magatartást mutat: – a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti; – a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

-a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

 -projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-01865

A kedvezményezett neve: Branau Korlátolt Felelősségű Társaság

 -a projekt címe: 52,25 kWp DC teljesítményű napelemes rendszer telepítése a Branau Kft-nél

 -a szerződött támogatás összege: 14.629.477 Ft

 -a támogatás mértéke: 54.99 %

 -a projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

Pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához.

A Branau Kft. székhelye (megvalósítási helyszín), 7631 Pécs, Tüskésréti út 32. szám, 23465/6 hrsz. alatt található. A működés jellegéből adódóan a közüzemi díjak túlnyomó többségét a villamos energia fogyasztás teszi ki. A beruházással 52,25 kWp napelemes rendszer lesz telepítve, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva. A tetőre telepített tartószerkezeten elhelyezett napelemek kapcsai között fény hatására villamos egyenfeszültség jelenik meg. Az alkalmazott napelemek Phono Solar PS275P-20/U 275 Wp teljesítményű polikristályos panel. A 50 kW eléréséhez 2 db Solar Edge SE25K inverter egység kerül elhelyezésre. A sztringek kapcsain megjelenő egyenfeszültséget az inverter egység alakítja 230V 50 Hz-es váltakozó feszültséggé, ami szinkronban van az áramszolgáltatói feszültséggel. A napelemes rendszer két inverterből és összesen hat sztringből áll. Az egyik sztringen 28 db, a másik sztringen 32 db, a harmadik sztringen pedig, 30 db, 275 Wp-es napelem csatlakozik egy Solar Edge SE25K inverterre.

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani, törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. A kivitelezési munkák során használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. A keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról valamint az építési munka befejezése után azok elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A projekt előkészítés részeként komplett energetikai és műszaki tervdokumentáció készült, a projekt sikeres megvalósítása érdekében több éves szakmai tapasztalattal rendelkező energetikai szakértő került bevonásra. Az előkészítési munkák során arra törekedtünk, hogy az üvegházhatást okozó gázok csökkenésének aránya a fejlesztés előtti kibocsátáshoz képest a lehető legnagyobb legyen a környezeti terhelés csökkentése érdekében, illetve az energetikai fejlesztés által az energia fogyasztás nagy részben kiváltásra kerüljön. A kiválasztott projektmenedzsment szervezet több éves szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az energetikai fejlesztések területén is. A tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak.

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságai: A vállalkozás a fejlesztés következtében létrejövő pozitív gazdasági hatások által meg tudja őrizni a jelenlegi statisztikai állományi létszámát. A projekt tervezése és megvalósítása során a Branau Kft az alábbi területeken is példaértékű magatartást mutat: – a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti; – a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

-a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

-projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-01868

KAPCSOLATI ŰRLAP

Adatkezelés

Cím

7631 Pécs, Tüskésréti út 32.

Telefonszámok

+36 (72) 226-200

+36 (20) 944-2780

+36 (20) 408-1000

 

E-mail címek

info@branau.hu

branaukft@gmail.com